Beques

Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Cal omplir l'imprès oficial que es troba aquí (Formulari) i presentar-lo a l'institut abans del 24 de setembre

Convocatòria oficial

Més informació

Batxillerat

Cal omplir abans del dia 1 d'octubre, el full de solicitud en aquesta web (Solicitud). Imprimir i guardar el resguard.

Convocatòria oficial

Més informació

Presentació del curs 2019/2020, dades organitzatives i material a utilitzar

Llibres de consulta i lectura 2019/2020

 

Per informar-se

Reunions de tutoria

Reunió de tutorires

Normes d'organització i funcionamet