C/Petronel·la, 1
Agramunt
Tel.973390803
Institut d'Ensenyament Secundari

HISTÒRIA DE L'INSTITUT ( Curs 1973/74 - Curs 1998/99)

 

 

Retalls de la història de l'Institut d'Agramunt

 

A) De la construcció i posada en funcionament.

 

La construcció i posada en funcionament de l'Institut d'Ensenyament Secundari és uns dels fets que més han fet canviar la vida d'Agramunt a l'últim terç del segle XX.

Les primeres gestions oficials per a la concessió d'un institut daten dels anys 1967-68 quan l'aleshores alcalde, Manuel Mazón, ja va aconseguir que el Ministerio de Educación y Ciencia preveiés la construcció a Agramunt d'un Instituto Técnico Superior, dins del que anomenaven el Segundo Plan de Desarrollo. Els terrenys per a la seva construcció es van comprar a la partida de la Capella (12.000 m2), amb els diners aportats en préstec (1.700.000 pessetes), per trenta-quatre veïns de la població.


En aquells moments (1969) s'estava posant en marxa la Reforma de l'Ensenyament de Villar Palasí, la qual cosa posava traves momentànies a les gestions, ja que es preveia passar dels antics Batxillerats Mitja i Superior a la nova EGB i BUP. De tota manera el 22 de juny de 1970 el BOE núm. 148 publica oficialment la concessió a Agramunt del desitjat institut de secundària, quan feia prop d'un any del nomenament com a nou alcalde de Josep M. Inglés, el qual farà possible la construcció i obertura del centre.


Les obres de construcció es van iniciar el novembre de 1970 i es van allargar durant tot l'any 1971. Per la Setmana Santa de 1972 l'Ajuntament ja va organitzar una jornada de portes obertes on la gent va poder veure l'obra civil acabada (feines de paleta, pintura, instal·lació elèctrica i calefacció). Quedava pendent el mobiliari. Tothom creia que aquell mateix octubre començarien les classes. Però no fou possible. Insalvables tràmits burocràtics i problemes amb el nombre d'alumnes deguts a l'aplicació de la Reforma Educativa no varen permetre obrir el nou centre el curs 1972-73, quedant-se, de moment, en "una hermosa jaula sin pájaros", segons les paraules del mateix Delegat d'Ensenyament a Lleida, Octavi Mestre.


B) L'Institut d'Agramunt secció delegada de l'Institut Tàrrega-Bellpuig.

 

L'octubre de 1973, després d'innombrables impediments, s'iniciaven les classes al centre d'Agramunt com a secció delegada de l'Instituto Mixto Tárrega-Bellpuig. Aquest any només hi havia una quarantena d'alumnes matriculats que estudiaven el 4t. i 5è de l'antic Batxillerat. Tres professors tenien l'horari sencer al centre, mentre que sis més l'havien de completar entre Tàrrega i Bellpuig.


Aquest primer curs, i durant nou anys, es van compartir les instal·lacions del centre amb els alumnes i professors de la Segona Etapa de l'EGB del Col·legi Públic d'Agramunt, que reunia tots els alumnes de 6è, 7è i 8è dels pobles de la Ribera del Sió, des de les Pallargues fins a Montgai, en la concentració escolar conseqüència de la reforma de l'antic ensenyament primari i secundari.
Durant els cinc primers cursos l'Institut d'Agramunt depenia orgànicament, en l'aspecte pedagògic i el professorat, de l'Institut de Tàrrega-Bellpuig. L'aspecte econòmic i de manteniment l'assumia l'Ajuntament d'Agramunt. Aquesta doble dependència va crear nombrosos problemes de funcionament, especialment en l'aspecte organitzatiu i pressupostari.


El curs 1975-76 la plantilla ja la formaven 12 professors i la matrícula era de 150 alumnes que cursaven 1r. de BUP, 6è de Batxillerat i COU. Aquest any s'introdueix el català com assignatura experimental. Cal també destacar que, a part dels alumnes d'Agramunt i el pobles de la Ribera, el 19 % eren ja de la zona d'Artesa de Segre i el 2,6 % de Ponts.


El curs 1977-78 s'imparteix tota la secundària completa: 1r, 2n i 3r de BUP i el COU, amb una plantilla de 13 professors. Aquest any comença a funcionar el transport escolar que permet als alumnes d'Agramunt, Artesa de Segre i Ponts cursar el batxillerat al centre d'Agramunt i la Formació Professional al nou centre d'Artesa.


C) Agramunt institut independent: IB "Ribera del Sió"

 

El curs 1978-79 l'Institut d'Agramunt es deslliga del de Tàrrega adoptant el nom oficial d'Instituto Nacional de Bachillerato de Agramunt. No sense dificultats, es comença a organitzar el centre independent. El Claustre el formaven 17 professors i la matrícula era de 264 alumnes. Aquell any comença a impartir-se l'assignatura de català i la major part de les classes es fan en llengua catalana. Aquest any és nomenada la primera auxiliar administrativa del centre.

Aquests primers anys de l'institut coincideixen amb la democratització de la vida del país i es viu una efervescència de canvi i il·lusió en una societat que també està canviant i en la que encara tot era possible. Al febrer de 1979 es va constituir l'Associació de Pares d'Alumnes (APA).


El curs 1980-81 es comencen a redactar les actes del Claustre en llengua catalana. Aquest any deixen de baixar a Agramunt els alumnes de BUP de Ponts ja que a la seva vila s'ha obert un centre de secundària municipal.


El curs 1981-82 es trasllada la Biblioteca al seu emplaçament actual i comença a haver-hi restriccions que prohibeixen de fumar a molts indrets del centre. Al desembre de 1980 apareix el núm. 1 de la revista escolar AIGUABARREIG.


El curs 1982-82 abandonen les dependències de l'Institut els alumnes de la Segona Etapa de l'EGB i comença a funcionar el servei de Bar i Menjador Escolar. Aquell any el centre comença a denominar-se oficialment Institut de Batxillerat (IB) "Ribera del Sió". Per primera vegada es comença a celebrar la Setmana d'Esquí.


El curs 1985-86 es crea el Consell Escolar com a màxim òrgan rector. També aquell any alumnes del centre guanyen per primer cop un premi CIRIT. El curs 1992-93 es comencen a impartir les classes d'Educació Sexual. El curs 1993-94, que es compleixen vint anys de la posada en funcionament de l'institut i apareix la revista INSTINOTÍCIES com butlletí informatiu del centre.

 

El curs 1994-95 es celebra per primera vegada la festa de comiat dels alumnes de COU amb el lliurament d'una "orla" de record.

 

D) Comença l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

 

El curs 1995-96, i després d'innombrables reciclatges tant del professorat com de la directiva, es comença a impartir al centre el 3r. Curs d'ESO en comptes del 1r. de BUP, tot aplicant la nova Llei de Reforma Educativa. És el començament de tot un seguit de canvis en els que encara estem immersos.


El curs 1996-97 es comença a impartir el 1r. Curs de l'ESO i arriben al centre els primers professors de Primària. Aquest any el centre passa a denominar-se oficialment Institut d'Ensenyament Secundari (IES) "Ribera del Sió".


El curs 1997-98 ja funcionen els quatre cursos de l'ESO i es comença a impartir el primer curs del nou Batxillerat. Aquest any s'extingeix, amb els alumnes de COU, l'antic pla d'ensenyament. Aquest curs s'aproven el Projecte Educatiu de Centre i el Projecte Lingüístic.


El curs 1998-99 ja s'imparteixen els dos cicles de l'ESO i el 1r i 2n de Batxillerat. Els alumnes d'Artesa de Segre i els pobles de la rodalia, que des dels primers anys de funcionament de l'institut havien baixat a Agramunt, es queden al centre de secundària de la seva localitat. Tants anys de convivència, de compartir experiències i de treball conjunt produeixen nostàlgia i un record inesborrable.

 

Fa 25 anys que va començar a funcionar l'institut d'Agramunt i es duen a terme diversos actes commemoratius, essent els més importants la festa que es va celebrar el diumenge 23 de maig i la publicació d'un llibre on es fa memòria d'aquest primer quart de segle.

 

Resum del llibre editat en commemoració del 25è aniversari de l'Institut Ribera del Sió d'Agramunt.