Projecte GEP

Enllaç a activitats

EL PLURILINGÜISME

El curs 2015-2016,  l’Institut Ribera del Sió amb la voluntat d’innovar i millorar en llengües estrangeres  va entrar a formar part del GEP (Grup Experimental per al Plurilingüisme).

Es tracta d’una iniciativa del Departament d’Ensenyament que té com a objectiu introduir les llengües estrangeres en matèries no lingüístiques dels centres educatius seguint la metodologia AICLE.

Al nostre centre, les matèries que fins ara han participat al projecte són ciències naturals (Science)  Música (Music) matèries optatives com teatre, estudi...

Amb aquesta iniciativa, hem aconseguit augmentar el nombre d’hores en les quals els nostres alumnes estan exposats a la llengua anglesa, fet que afavoreix l’adquisició de la competència lingüística en aquesta llengua. També hem augmentat les hores de francès i alemany a batxillerat.

 

EQUIP IMPULSOR

 1. Manel Gallinat – Coordinador pedagògic,  Membre de l’Equip Directiu
 2. Pepita Serramona - Departament d’anglès, Coordinació
 3. Rosa Sendrós – Professora Secundària, equip CLIL
 4. Michael Barge – Especialista anglès equip CLIL
 5. M Pilar Alcalà – Professora anglès
 6. Judit Plaza -   Cap de seminari de Ciències Naturals
 7. Hugo Alarcon – Cap de departament de Música
 8. Eva Mondéjar- – Professora Secundària, equip CLIL

 

FORMACIÓ 

Per tal de dur a terme el Projecte, l’equip directiu del Centre i el professorat que forma part de la comissió impulsora ha hagut de rebre una formació

Formació

 • Jornada d'intercanvi d'experiències 
 • Formació per als equips directius dels centres GEP (1er any)
 • Formació pels docents del GEP (1er any) Curs semipresencial. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària

Aquesta formació ha estat  transferida per l’equip impulsor a la resta del professorat a través de les reunions de coordinació i claustres.

 

 

 

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

 • Millorar els resultats globals en llengua anglesa, alemanya i francesa
 •  Assegurar la inclusió de l’anglès a les assignatures no lingüístiques.
 •  Augmentar progressivament el nombre d’alumnat que en acabar l’ESO puguin acreditar el nivell B1 d’anglès del marc comú Europeu de referència.
 •  Augmentar progressivament el nombre d’alumnes que estudien una segona llengua estrangera (francès).
 •  Augmentar progressivament el nombre d’alumnes capaços de comprendre oralment i per escrit llengües romàniques diferents de la seva a través de nombroses pràctiques d’intercomprensió.

 

COM HO FEM?

 • Desenvolupant projectes cooperatius de centre en llengua anglesa.
 • Creant materials didàctics de diferents matèries en anglès.
 • Utilitzant l’anglès com a llengua curricular en diferents matèries.

 

 

QUÈ FEM?

  Departament d’anglès

  Xerrades i lectures en llengua anglesa. Bev Allan. Sortides en anglès al casal d’Agramunt, als crèdits de síntesis,... Auxiliar de conversa Michael Barge. També fem el projecte Comparative shopping in general Catalonià-UK a Bristol.

   

 

 

 

 

 

COM EN FEM DIFUSIÓ?

 

  • Publicació del projecte GEP a la web del centre
  • Difusió a la comunitat educativa a través de reunions i trobades com la jornada de portes obertes
  • El projecte direcció
  • Al PEC del centre
  • Reunions d’Inici de curs
  • Visites personalitzades durant el període de preinscripció
  • Reunions de claustre
  • Reunions de Consell Escolar
  • Memòria Anual

   

   

 

 

Inici